Categorie Taal - Logopedie

Puzzelspel voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
Taal - Logopedie

Puzzelspel voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

& 39; Zal spreken & 39;. Die zin die soms zonder na te denken wordt gezegd, kan een taalontwikkelingsstoornis (LDD) of ontwikkelingsdysfasie verbergen en dat is niets meer dan een moeilijkheid bij het verwerken van taal. De diagnose is verwarrend, omdat vaak een verlegenheid van karakter aan het kind wordt toegeschreven wanneer de omstandigheden anders zijn.

Lees Verder

Taal - Logopedie

Eenvoudige oefeningen voor kinderen die 'r' en 'ese' verkeerd uitspreken

In de consulten van logopedisten komen vragen die vaak door ouders en zelfs door leraren worden herhaald: waarom zijn er kinderen die 'r' en 'dat' verkeerd uitspreken? Waarom kunnen deze geluiden moeilijkheden opleveren voor de kleintjes? Het is geen toeval dat deze twee geluiden altijd de meest voorkomende klanken zijn in termen van spraakfouten en de laatste klanken die op het niveau van het kinderrepertoire worden bereikt.
Lees Verder
Taal - Logopedie

Kinderen die in een koor zingen, hebben minder stemstoornissen

De stem is een instrument dat zowel kinderen als volwassenen dagelijks gebruiken en als het niet goed wordt verzorgd en beschermd, kan het beschadigd raken, met manifestaties van pijn en ongemak. Logopedisten spreken meestal van dysfonie of licht beschadigde stem en afonie of totaal stemverlies. Naast het opleiden en trainen van de stem, heeft een recent onderzoek uitgevoerd door experts van de Claros Otorhinolaryngology Clinic in Barcelona bevestigd dat kinderen die in een koor zingen, minder kans hebben op stemstoornissen.
Lees Verder
Taal - Logopedie

Infant dyslalia bij kinderen vanaf 4 jaar

Dyslalieën bij kinderen zijn veranderingen in de uitspraak van een of meer fonemen, hetzij als gevolg van de afwezigheid of wijziging van bepaalde spraakklanken, hetzij doordat deze door andere worden vervangen. Deze veranderingen trekken de aandacht wanneer ze langer dan vier jaar duren, aangezien ze tot dan zeer vaak voorkomen en deel uitmaken van de taalverwerving van kinderen wanneer ze leren spreken.
Lees Verder
Taal - Logopedie

Heesheid bij kinderen

Voice is een fundamenteel communicatiemiddel dat we elke dag gebruiken, zowel volwassenen als kinderen. Aandoeningen die de stembanden aantasten en die ons verhinderen een goede mondgezondheid te hebben, treffen kinderen en jongeren op een speciale manier, aangezien ze taalonderwijs en zorg nodig hebben voor de delen van ons lichaam die in het proces tussenkomen toespraak.
Lees Verder
Taal - Logopedie

Puzzelspel voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

& 39; Zal spreken & 39;. Die zin die soms zonder na te denken wordt gezegd, kan een taalontwikkelingsstoornis (LDD) of ontwikkelingsdysfasie verbergen en dat is niets meer dan een moeilijkheid bij het verwerken van taal. De diagnose is verwarrend, omdat vaak een verlegenheid van karakter aan het kind wordt toegeschreven wanneer de omstandigheden anders zijn.
Lees Verder
Taal - Logopedie

Meer weten over taalontwikkelingsstoornis (LDD)

Leermoeilijkheden bij het lezen, schrijven en rekenen (ook bekend onder de terminologie dyslexie, dysortografie en dyscalculie) worden steeds meer bekend en gediagnosticeerd, maar veel minder bekend is de moeilijkheid op het gebied van taal (bekend als ontwikkelingsstoornis van de taal of onder het acroniem TDL), die zowel de moeilijkheden op schriftelijk als de moeilijkheden op mondeling niveau omvat.
Lees Verder
Taal - Logopedie

Symptomen en behandeling van stotteren bij kinderen

De symptomen van stotteren zijn afhankelijk van het stadium waarin het kind de aandoening ontwikkelt. Sommige experts op dit gebied stellen vast dat stotteren vier fasen kent. Tijdens deze stadia ontwikkelt zich stotteren. Leer de symptomen van elke fase te detecteren om deze spraakstoornis vroegtijdig op te sporen.
Lees Verder
Taal - Logopedie

De relatie tussen adem en stem bij kinderen

Ademhaling en stem zijn twee processen die nauw met elkaar verbonden zijn, tot het punt dat correct spreken grotendeels afhangt van goed kunnen ademen. Het is erg belangrijk dat kinderen goed leren ademen, zodat ze vanaf jonge leeftijd gezond kunnen spreken en ongemak in verband met taal en het ademhalingssysteem kunnen voorkomen.
Lees Verder
Taal - Logopedie

Lidcombe-methode. Vroegtijdige behandeling van stotteren

De Lidcombe-methode, ontwikkeld door professor Mark Onslow van de Universiteit van Sydney, is een programma gericht op de vroege behandeling van stotteren, en wordt al door 80 procent van de Australische logopedisten gebruikt. Het nieuwe van de Lidcombe-methode is dat Het is een programma waarin ouders het kind helpen in hun dagelijkse omgeving.
Lees Verder
Taal - Logopedie

Als de 3-jarige niet spreekt

Het verwerven van de eerste woorden is een van de meest relevante gebeurtenissen in de ontwikkeling van het kind. Maar wat als het kind 3 jaar oud is en nog steeds niet spreekt? Op onze site zullen we enkele van de mogelijke oorzaken en oplossingen zien Het is belangrijk dat u in elk van de periodieke beoordelingen met de kinderarts uw twijfels en zorgen over de taal en spraak van uw kind naar voren brengt.
Lees Verder
Taal - Logopedie

De 6 stadia van taalverwerving bij het kind. Geluiden en spraak

Het begin van spraak en de eerste geluiden is een van de eerste items in de ontwikkeling van het kind die de ouders het meest aangaan, samen met de motorische ontwikkeling (kruipen, zitten, lopen enz.) En voeding (voeding, gewicht enz.) ). Daarom zullen we u hieronder een lijst geven met een samenvatting van de zes stadia van taalverwerving bij kinderen, dat wil zeggen, hoe ze geluiden en spraak opnemen, en we zullen dit doen dankzij de nieuwste onderzoeken van Susanibar, Dioses en Tordera (2016).
Lees Verder