Dialoog en communicatie

11 technieken om actief luisteren echt te laten werken bij kinderen


Heb je gehoord van de methode van actief luisteren om kinderen op te voeden? Het is de beste manier om elkaar binnen het gezin aan te spreken. Er wordt veel over deze techniek gepraat (dat als je op hetzelfde niveau moet komen als kinderen om met ze te praten, dat als je de taal moet kijken ...), het echter niet gaat verdiepen in de grondslagen waarop het zou moeten worden ondersteund het werkt echt. Vervolgens gaan we in op de methode van actief luisteren.

Communicatie binnen de familiekern het is de meest effectieve manier om te voldoen aan de behoeften van alle leden die het vormen. De belangrijkste verantwoordelijke voor het definiëren van hoe gezinscommunicatie zal zijn, zijn de ouders. De manier waarop deze worden gecoördineerd, is bepalend voor de manier waarop kinderen leren opgewonden te zijn en zich tot anderen te verhouden. Dankzij deze communicatieve samenhang wordt binnen de familie het volgende geconfigureerd:

- De manier om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden van dag tot dag.

- De verschillende manieren van denken.

- Je leert het standpunt van anderen te onderhandelen, te accepteren en te respecteren.

Om het te laten bestaan positieve communicatie binnen de familiekern Het is belangrijk om weg te blijven van agressieve stijlen die schreeuwen of beledigen gebruiken als middel om aan wensen en behoeften te voldoen. Het zal ook nodig zijn om weg te blijven van communicatieve 'passiviteit' waar de stilte als reactie regeert.

In plaats daarvan moeten ouders afstemmen assertieve communicatie waar de rechten van alle gesprekspartners worden gerespecteerd en dus voldoen aan de behoeften van iedereen. Op deze manier wordt het mogelijk om de emotionele band tussen ouders en kinderen te versterken.

Luisteren is de beste manier om contact te maken met de ander en zo te creëren een gezonde en vloeiende interactie met de andere leden van de familiekern.

Assertiviteit heeft die belangrijke factor in communicatie. Maar naar de ander luisteren betekent niet alleen de woorden horen die de ander zegt. Het is iets ingewikkelder. Luisteren moet actief zijn en vergt veel inspanning. Dit betekent aandacht hebben voor verbale en non-verbale communicatie (veel belangrijker om de boodschap te begrijpen). Dat wil zeggen, je moet aandacht besteden aan de woorden die de andere persoon zegt en daarnaast moet je letten op de gebaren, de uitdrukking van het gezicht, de toon van de stem, enz.

Dankzij actief luisteren kunnen we dus de hele boodschap bereiken: wat de ander zegt, gevoelens, ideeën en gedachten (maar niet uitgedrukt in woorden). Dit soort luisteren is de deur die ouders in staat stelt contact te maken met de gevoeligheid en emoties van hun kinderen. Op deze manier worden de kleintjes geholpen om het vertrouwen, de veiligheid en het gevoel van eigenwaarde te verwerven die nodig zijn om een ​​positieve evolutionaire ontwikkeling te laten plaatsvinden.

Om actief luisteren effectief uit te voeren, dient u de volgende tips en technieken in overweging te nemen. Dit is alles wat u altijd moet vermijden.

1. Onderbrekingen
We moeten wachten tot de ander klaar is met spreken. Als de ander moet uiten wat er met hem gebeurt, moeten we vermijden 'ons verhaal' te vertellen zonder hem het uit te laten maken.

2. Afleiding
Als we communiceren, neemt de aandacht af in de 'knoop' van het gesprek. In het begin en het einde blijft het hoog. Welnu, we moeten ons best doen om in de verschillende delen van het gesprek hetzelfde aandachtsniveau te behouden.

3. Vermijd uitdrukkingen
Bijvoorbeeld 'kalmeer, er gebeurt toch niets'.

4. Wees een 'thuispsycholoog'
Geef de ander geen oplossingen en antwoorden door alles wat er gebeurt op te lossen zonder het hele gesprek te hebben geluisterd.

5. Rechter
Als wat het kind zegt, wordt beoordeeld, wijken we af van een leermodel dat hem in staat stelt de mening van anderen te tolereren. Daarom moeten we accepteren wat hij ons zegt, zelfs zonder het ermee eens te zijn. Om tolerantie en assertiviteit aan te moedigen of zelfs fouten te leren toegeven en niet gefrustreerd te raken.

6. Verwerp alles wat je zegt
Het is beter om hem niet de schuld te geven dat we niet houden van wat hij vertelt, of om lezingen te geven om zijn denken te corrigeren. Dit drijft hem alleen maar verder weg.

Om positieve gezinscommunicatie te laten plaatsvinden, is het belangrijk om afstand te nemen van de hierboven beschreven attitudes. Als we het eenmaal hebben bereikt, is het belangrijk om enkele richtlijnen te volgen om actief luisteren te vergemakkelijken. Tussen hen:

7. Maak oogcontact
Het is belangrijk om de spreker in de ogen te kijken. Als je kind je nodig heeft om naar hem te luisteren, is het beter voor je om te hurken en op zijn hoogte te komen om zijn gezichtsuitdrukking op te merken.

8. Leer uw non-verbale taal te herkennen
Wat doen de gebaren die hij maakt, zijn uitdrukkingen, zijn houding tijdens het spreken, enz.

9. Dient als spiegel
Knik met je hoofd zodat ze weten dat je luistert. U kunt ook parafraseren wat hij zegt en zo kunt u niet alleen het kind laten weten dat u luistert, maar ook controleren of u de boodschap begrijpt.

10. Gebruik uw eigen non-verbale taal
Het is net zo belangrijk om aandacht te hebben voor de non-verbale taal die het kind gebruikt als voor het uwe.

11. Glimlach
Lach, maak gebaren, de houding die we gebruiken bij het luisteren, enz. het zijn zeer belangrijke signalen voor het kind tijdens het praten.

U kunt meer artikelen lezen die vergelijkbaar zijn met 11 technieken om actief luisteren echt te laten werken bij kinderen, in de categorie Dialoog en communicatie op locatie.


Video: Dlaczego magnolia nie kwitnie? (September 2021).